Kostbart å være liten

Fosna-Folket.no

De minste bruker mest på administrasjon.

Ett av argumentene for kommunesammenslåing er at små kommuner er dyre i drift. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det kan være tilfelle. Det er store forskjeller mellom hva de ulike fosenkommunene har av netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner og øre per innbygger.

Mest i Osen

Aller mest penger bruker Osen kommune på administrasjon og styring av sine om lag 1.000 innbyggere. Tall fra 2013 viser at driftsutgiftene var på hele 12.495 kroner per innbygger. I den andre enden av statistikken befinner Ørland seg med 4.500 kroner per innbygger. Det er også en god del over landsgjennomsnittet på 3.792 kroner.

Dyrt i Roan

Rissa hadde i 2013 4.637 kroner i netto administrasjons- og styrings utgifter per innbygger, og i Leksvik var tallet 5.566 kroner. Bjugn brukte 5.660 kroner og Åfjord 7.647 per innbygger.  Roan med sine om lag 1000 innbygger brukte nesten like mye penger som naboen i nord med 12.202 kroner i netto driftsutgifter til administrasjon og styring per innbygger.

%d bloggere liker dette: