KOMMUNEPLANEN FOR ROAN VEDTATT

Roan.kommune.no

Kommunestyret vedtok i møte den 25.6.15, sak 51/15 kommuneplanens samfunnsdel i hht plan- og bygningsloven § 11-15 og kommuneplanens arealdel i hht plan- og bygningsloven § 11-16.

Kommuneplanens arealdel er i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-6 juridisk bindende. Arealdelen omfatter plankart, bestemmelser og retningslinjer som er gjeldende fra 25.6.2015.

Papirkopi kan sees ved Roan kommunehus.

Vedtatt kommuneplan kan ikke påklages.

Plankart (PDF, 3 MB)
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – Mål og strategier (PDF, 340 kB)
Kommuneplanens arealdel – Planbestemmelser og retningslinjer (PDF, 243 kB)
Kommuneplanens arealdel – Planbeskrivelse (PDF, 436 kB)
Kommuneplanens arealdel – Innspill, konsekvensutredning og ROS-analyse (PDF, 6 MB)

%d bloggere liker dette: