Kommunen bør politianmelde hærverk

Roan kommune melder på sin nettside at det er funnet avfall i container for hytterenovasjon som ikke hører til der. Dette er ikke første gangen, skriver de. Kommunen beskriver også tilfeller der låsen til containeren er klippet av slik at en får kaste store ting i containeren. Styret i Roan hytteforening mener at Roan kommune bør anmelde dette til Politiet som hærverk.

Dersom container for hytterenovasjon blir brutt opp så er det hærverk på annen manns eiendom. Av prinsipp så mener vi at det bør straffeforfølges. Siden en gjør en bevisst handling med å kaste feil type avfall i containeren for hytterenovasjon må Politiet vurdere om en slik handling også skal regnes som miljøkriminalitet.

Denne type avfall som er avbildet på nettsiden til Roan kommune kan, som de skriver, leveres til «Rulle» gratis. Dessverre er det slik at Rulle er lite tilgjengelig for de fleste av våre medlemmer. Hvilken holdning fastboende har til Rulle har vi ingen formening om. Styret i Roan hytteforening har i samtaler med Roan kommune flere ganger påpekt problematikken med «åpningstiden» til Rulle. Men, manglende tilgjengeligheten til Rulle er likevel ikke et argument for at enkeltpersoner skal ta seg til rette og gjøre som en vil. Dersom det ikke er mulig å benytte seg av det eksisterende tilbudet må en finne andre lovlige løsninger for å kvitte seg med avfallet sitt.

Inntil Roan kommune gjør sine vurderer om de skal politianmelde dette så håper vi at den som har kastet avfallet benytter mulighet til å kontakte kommunen for å gjøre bot for sine synder.

Styret i Roan hytteforening

%d bloggere liker dette: