– Kommunen bør politianmelde hærverk

Fosna-Folket.no

Roan hytteforening mener Roan kommune bør anmelde eventuelt hærverk på containerne for hytteavfall.

Hovedluka til containerne skal normalt sett være låst, men det er ikke alle som har låsen på plass.

Feil avfall

Dette ble det opplyst om fra Roan kommune forleden. Kommunen opplyser på sin nettside om at de er plaget med at mange kaster avfall i containenere beregnet for hytteavfall.

Styret i Roan hytteforening reagerer på forholdene.

– Hærverk

Foreninga har sendt ut ei melding, hvor den blant annet skriver:

«… Kommunen beskriver også tilfeller der låsen til containeren er klippet av slik at en får kaste store ting i containeren. Styret i  Roan hytteforening mener at Roan kommune bør anmelde dette til Politiet som hærverk.

Dersom container for hytterenovasjon blir brutt opp så er det hærverk på annen manns eiendom. Av prinsipp så mener vi at det bør straffeforfølges. Siden en gjør en bevisst handling med å kaste feil type avfall i containeren for hytterenovasjon må Politiet vurdere om en slik handling også skal regnes som miljøkriminalitet.
Denne type avfall som er avbildet på nettsiden til Roan kommune kan, som de skriver, leveres til «Rulle» gratis.

Dessverre er det slik at Rulle  er lite tilgjengelig for de fleste av våre medlemmer. Hvilken holdning fastboende har til Rulle har vi ingen formening om. Styret i Roan hytteforening har i samtaler med Roan kommune flere ganger påpekt problematikken med «åpningstiden» til Rulle.

Men, manglende tilgjengeligheten til Rulle er likevel ikke et argument for at enkeltpersoner skal ta seg til rette og gjøre som en vil. Dersom det ikke er mulig å benytte seg av det eksisterende tilbudet må en finne andre lovlige løsninger for å kvitte seg med avfallet sitt.
Inntil Roan kommune gjør sine vurderer om de skal politianmelde dette så håper vi at den som har kastet avfallet benytter mulighet til å kontakte kommunen for å gjøre bot for sine synder.»

Advarsel først

Geir Ola Aune, sektorleder for miljø, utvikling, vedlikehold (MUV) i Roan kommune, sier det har vært et problem at noen har klipt av låsene til den store luka på hytteconteinerne.

– Styret i Roan hytteforening mener dere bør anmelde dette. Er dette noe som blir vurdert?

– Så langt har vi ikke gått til anmeldelse. Vi har nå prøvd oss med en advarsel, så få vi se virkningen av den. Forstetter porblemen med at folk klipper av låsene for å kunnen kaste større ting i conteinerne beregnet for hytteavfall, så er det noe vi vil vurdere å gjøre, sier Geir Ola Aune.

%d bloggere liker dette: