– Klar marsjordre til politikerne

Adressa.no
– Fosningene vil slå seg sammen. Nå ligger ballen hos politikerne.

Statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener innbyggerne på Fosen har gitt politikerne klare føringer for hvordan de vil ha fremtidens kommunestruktur.

Klar majoritet for

I går presenterte adressa.no resultatene fra den store spørreundersøkelsen om kommunestruktur på Fosen. Den viser at to av tre fosninger er positive til kommunesammenslåing, og at de sju fosenkommunene bør slå seg sammen til tre.

– Jeg synes det er ganske interessant at det er såpass klar majoritet for færre og større kommuner. Det er en klar marsjordre til politikerne, sier Jardar Jensen.

Statssekretæren har merket seg at enkelte ordførere har vært i utakt med folkemening i egen kommune. Det er spesielt i Roan og Bjugn at ledende politikere har advart mot kommunesammenslåing, mens innbyggerne er langt mer positive.

Anbefaler ny undersøkelse

Jensen vil ikke legge seg bort i hvilke konstellasjoner kommunene på Fosen bør velge. Han anbefaler dem å se på ulike alternativer, veie fordeler mot ulemper og se på hvilke muligheter de har for å utnytte fordelene ved å stå sammen.

– Jeg tror også det er fornuftig å ta en ny spørreundersøkelse seinere når flere fakta ligger på bordet, som hva de ulike alternativene betyr for den enkelte og de tjenestene de vil få.

Statssekretæren er mer skeptisk til at de starter med folkeavstemminger i en tidlig fase ettersom den bare gir ett av to svar. En spørreundersøkelse gir flere svar i denne fasen.

Jensen ber også kommunene skjele til hva ekspertutvalget sier om hvilke oppgaver som skal løses.

– På Fosen vurderer to kommuner å skifte fylkeskommune, Osen til nord og Leksvik til sør?

– Vi har sagt at fylkesgrensene ikke skal være til hinder for gode lokale og regionale løsninger, sier Jardar Jensen.

%d bloggere liker dette: