KLAGESKJEMA – EIENDOMSSKATTETAKSTER 2015

Roan.kommune.no

Klagefristen er satt til 10.04.15

Klagefristen er satt til 10. april 2015, og vil bli behandlet av sakkyndig nemnd, jfr. Eiendomsskattelovens §19. Tas klagen ikke til følge, blir den oversendt sakkyndig klagenemnd for endelig avgjørelse, jfr. Eiendomsskattelovens § 20.
Klager/eier vil få tilsendt vedtaket/avgjørelsen når saken er ferdig behandlet. Det gjøres oppmerksom på at utfallet av klagen kan ende i klagers disfavør/favør.

Klagen sendes: postmottak@roan.kommune.no eller til: Roan kommune, Eiendomsskattekontoret 7180 Roan

Klikk på lenken her for å laste ned Klageskjema

%d bloggere liker dette: