Kjenner du til nødnummer 120?

Fosna-Folket.no

Falske alarmer og et nesten ubrukt nødnummer er noen av utfordringene ved norske redningssentraler.

Bruken av nødnummeret 120 til sjøs, er ikke særlig kjent blant de som ferdes ute på havet, fastslår forskere fra SINTEF og MARINTEK.

Det skriver gemini.no.

Forsker Kay Fjørtoft ved MARINTEK sier at man ved å bruke dette nummeret automatisk blir satt over til nærmeste kystradiostasjon, og at en redningsaksjon dermed kan iverksettes hurtig uten forsinkede mellomledd.

– Hovedredningssentralene ønsker at VHF-kanal 16 benyttes når dette er mulig, men ser samtidig at 120-nummeret kan benyttes for dem som ikke har konsesjon og radio installert ombord og kun har mobiltelefon, sier Fjørtoft tilgemini.no.

Et annet funn forskerne har merket seg, er at hele 95 prosent av alarmene som kommer inn til redningssentralene er falske.

– Vi ser for eksempel at vedlikehold av utstyr ofte trigger en redningsaksjon. Til ingen nytte, sier Fjørtoft.

%d bloggere liker dette: