Kan miste familiehytta

DN.no

norway-79264_640

Har du en eldre forkjøpsrett på en hytte eller bolig? Den kan forsvinne over natten.

Fra med 1. juli i år er det lovregulert at forkjøpsretter og andre løsningsretter til fast eiendom som er 25 år og eldre faller bort – med noen unntak.

– Følgen av dette er at grunneier kan få slettet forkjøpsretten og andre løsningsretter fra grunnboken uten samtykke fra den som har forkjøpsretten, sier advokat Kristine A. Solum i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen.  Hun sier det gjelder svært mange eiendommer.

– Vi har flere saker om dette nå. Siden det er så kort tid til forkjøpsretten forsvinner, har vi bare måttet hive oss rundt. Slik forkjøpsrett er veldig vanlig på fritidseiendommer. I arveoppgjør er det en som overtar, mens en annen får forkjøpsrett på hytta. De kan risikere å miste den forkjøpsretten nå, sier Solum.

«Dreper» salget
For eieren av eiendommen kan det være en fordel at forkjøpsretten forsvinner. Eiendomsmelger Tore Solberg i Eiendomsmegler 1 Sandefjord sier en slik forkjøpsrett er «drepen» når en ellers attraktiv fritidseiendom skal selges. En forkjøpsrett ligger som en heftelse på eiendommen, og vil følge med videre selv om eiendommen selges.

–  Jeg har akkurat en sånn sak nå, der det har vært et arveoppgjør for mer enn 25 år siden. En søster overtok hytta og broren overtok noe annet, men fikk forkjøpsrett hvis hytta skulle selges. Nå skal den selges, men i dette tilfellet har jeg fått underskrift fra broren om at forkjøpsretten ikke skal brukes. Så da kan vi gå ut med eiendommen, sier han.

Hvis underskriften ikke hadde vært på plass, ville Solberg ventet til 1.juli med å legge eiendommen ut for salg.

– Og så ville jeg bedt Kartverket om å slette forkjøpsretten. En forskjøpsrett er en hemsko for salg- rene drepen, sier Solberg.

Kartverket kommer ikke til å slette forkjøpsretten automatisk, så for å sikre at retten tas bort, må det rettes en henvendelse om sletting.

– Men selv om den ikke slettes fysisk, så kan den fortsatt være ugyldig, sier advokat Solem.

Gå i dialog
For de som har forkjøpsrett og ønsker å beholde den, råder Solum personen til å gå i dialog med eieren av eiendommen for å prøve og bevare rettigheten.

– Det gjelder også de som leier næringslokaler. Enkelte næringsleieforhold gjelder i mer enn 25 år. Dersom slike kontrakter inneholder en klausul om forkjøpsrett ved eiers salg av eiendommen, kan forkjøpsretten falle bort om få dager, sier Solum.

Og legger til: – For eiere av eiendom som ønsker at forkjøpsretten forsvinner, så er det bare å sitte stille og vente til 1.juli.

Lovendringen fra 1.juli gjelder ikke forkjøpsrett i borettslag og sameier. Der er det fortsatt mulig å beholde forkjøpsretten.

«Løsningsrettloven»

  • Vedtatt 1.juli 1995
  • Forkjøpsrett til fast eiendom  er den viktigste gruppen av løsningsretter.
  • Forkjøpsrett er en rett noen har til å overta fast eiendom når eiendommen selges.
  • I loven er det bestemt at en forkjøpsrett eller andre løsningsretter til fast eiendom ikke kan gjelde i mer enn 25 år og at bestemmelsen ikke kan fravikes ved avtale.
  • Loven inneholder en overgangsbestemmelse om at forkjøpsretter stiftet før loven, kan bortfalle etter 20 år.  En konsekvens av dette er at alle forkjøpsretter og andre løsningsretter som ble tinglyst før loven kom, utløper automatisk 1.juli 2015.
%d bloggere liker dette: