Kan miste bevilling etter alkosalg til tenåring

Fosna-Folket.no

Osen og Roan kontrollutvalg for skjenking og salg av øl, vin og brennevin anbefaler at Coop Marked Roan mister sin salgsbevilling på alkoholholdig drikke for resten av bevillingsperioden.

I regi av NOKAS ble det gjennomført to kontroller i fjor, en i juli og en i august. Det ble i begge tilfellene avdekket at rutinene for legitimasjonsplikt ved salg av alkoholholdig drikke ikke ble fulgt ved Coop Marked Roan.

Ble advart

Det ble derfor sendt en advarsel i brevs form fra kontrollutvalget i september. Her ble butikken gjort oppmerksom på reaksjoner man risikerer når vilkår for omsetning av alkoholvarer blir brutt. Det ble videre oppfordret om at man ved butikken gjennomgikk en opplæring av alle ansatte og vikarer om hvilke rutiner som skal følges.

Ny kontroll ble utført av NOKAS i april i år, hvilket igjen avdekket brudd på legitimasjonsplikten ved Coop Marked Roan.

Ved flere gangs overtredelser

Saken kom opp på siste møte ved Osen og Roan kontrollutvalg for skjenking og salg av øl, vin og brennevin. Ifølge kommunenes retningslinjer skal det ved første gangs overtredelse av regelverket om salg til mindreårige, vurderes skriftlig advarsel og/eller bevillingen inndratt fra 2 uker til 1 år. Ved flere gangs overtredelser heter det i punkt 4 at inndragning normalt skal skje for resten av bevillingsperioden.

– En lei sak

Kontrollutvalget fattet et vedtak hvor det sier at det ser alvorlig på gjentatte brudd på vilkårene for salg av alkoholvarer. Det innstiller derfor på at Coop Marked Roan får salgsbevillingen for salg av alkoholvarer inndratt for resten av bevillingsperioden. Saken er nå oversendt til Roan kommune for videre politisk behandling.

Roan-ordfører Jan Helge Grydeland (Sp) opplyser om at saken er planlagt å komme opp på kommende kommunestyremøte – det vil si 25. juni.

– Jeg er informert om denne saken, og den er lei. Hva som blir resultatet av kommunestyrets behandling gjenstår å se, sier Grydeland.

– Ingen kommentar

Daglig leder Edna Skjervø ved Coop Marked Roan vil ikke kommentere saken overfor avisa. Hun henviser til daglig leder Ivar Berntzen i Coop Fosen BA.

Han hadde ikke blitt informert om denne saken da Fosna-Folket tok kontakt mandag.

– Jeg vil ikke kommentere denne saken før jeg har fått mer informasjon om hva som har skjedd, sier Berntzen.

%d bloggere liker dette: