Kamp mot forsøpling

Midtre Namdal Avfallsselskap inviterer lag og foreninger i Osen og Roan til å delta i årets våraksjon mot forsøpling av uteområder og fellesarealer.