JULEHILSEN FRA ORDFØRER

Roan.kommune.no
I år som i tidligere år nærmer julehøytiden seg med alt for raske skritt. Vi er i år, som tidligere år, ofte ikke helt ferdig med det som vi tradisjonelt mener skal og bør gjøres til jul.

Litt trøst er det vel i det at når høytiden er helt over oss, har vi allikevel stort sett kommet såpass i mål at vi kan senke skuldrene og la roen og julefreden sige innover oss. De aller fleste av oss kan være hjemme sammen med våre nærmeste i jula. I år som tidligere, synes jeg derfor det også i år er riktig å sende varme og gode tanker og ønsker til alle dem som jobber denne tiden, alle som er på ulike vaktordninger for å ivareta lovpålagt og nødvendig samfunnsansvar, ikke minst til dem som jobber i helse- og omsorgstjenesten, de jobber direkte med medmennesker, våre nærmeste, det kjennes godt og trygt at de blir godt ivaretatt.

Litt aktuell informasjon fra kommunen:
I året som er gått har vi hatt det økonomisk veldig trangt. I skrivende stund er ikke resultatet kjent men dette vil kunne få konsekvenser, pluss eller minus i forhold til budsjett for 2015.

For det kommende året har vi som kjent vedtatt å innføre eiendomsskatt på privat eiendom, dog med en redusert promillegrense på 4 ‰ i forhold til for verker og bruk som er på 7 ‰. Eiendomsskatt på privat eiendom betyr at også de som har fritidseiendommer i vår kommune må bidra til fellesskapet som igjen kommer oss alle til gode.

Å innføre en slik eiendomsskatt var noe alle i kommunestyret var veldig skeptiske til og egentlig ikke ønsket, men den økonomiske realiteten var og er enda, slik at vi dessverre ble tvunget til å bite i det sure eplet og gå for det. Realiteten er at lånebelastningen pr. innbygger for Roan fortsatt er ett av det høyeste i landet og det er penger vi selvfølgelig må betale tilbake. Videre har vi enda for høyt driftsnivå i vår kommune, økonomisk sett, noe vi skal fortsette å jobbe med.

Det må også nevnes at Roan kommune er blitt tilgodesett med en halv grønn konsesjon innen oppdrett fra SalMar AS. Dette betyr veldig mye for vårt budsjett i året som kommer.

Ved hjelp av eiendomsskatt på verker og bruk samt privat eiendom og ikke minst, overføringer fra den grønne konsesjonen, har vi greid å vedta et budsjett i balanse. Det viser, nesten som en selvfølge, og dessverre, at den økonomiske rammen også for neste år er stram. Vi må bare erkjenne at vi over flere år har brukt mer penger enn det vi har økonomisk ryggrad til. Uansett er det et total budsjett vi kan og ikke minst må leve med i året som kommer. Det får være nok alvor for denne gangen!

Når julen nå nærmer seg har vi bla. lagt bak oss flere kirkekonserter, den ene med det verdensberømte damekoret CANTUS. Konsertene har bidratt til å få fram den gode julestemningen.

I år ble jeg også invitert til juleavslutning for barnehagene som denne gangen har samlet alle våre barnehagebarn i barnehagen på Bessaker. Her ble det servert god julefrokost, det var julegrøt, det var gange rundt juletreet og ikke minst besøk fra et nissepar – stor og tydelig spenning blant barna. For undertegnede var det virkelig trivelig å bli invitert til dette, jeg fikk til og med gave fra nissen – et virkelig flott og fint tiltak.

Jeg ønsker og håper at vi i tiden som kommer er flinke til å ta vare på hverandre og tenke positivt på og om hverandre. Julehøytiden er tiden for ettertanke, for samvær og kos med familie, slekt og venner. Et godt ordtak sier at: Julens gleder finner du ikke under treet, men i ditt hjerte. Derfor, glem ikke å nyte juletiden, det er et helt år til neste gang.

Med dette vil jeg ønske alle innbyggere og lesere av vår hjemmeside en riktig God og fredfull julehelg og et riktig Godt Nytt år!

Roan 2014

Jan Helge Grydeland
ordfører

%d bloggere liker dette: