Johs. J. Syltern as skal bygge infrastruktur i Roan vindpark

Fosen Vind.no

I oktober begynner arbeidet med å bygge fem mil med internveier, 71 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Roan vindpark. Det er fosenselskapet Johs. J. Syltern as som er tildelt den første av de virkelig store anleggskontraktene i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land.

Kontrakten på infrastruktur i Roan vindpark er tildelt Johs. J. Syltern etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Anleggsarbeidene tar til i oktober i år, og når arbeidet er ferdigstilt vil vindparken være klar for montasje av vindturbiner fra andre kvartal 2017.

Infrastrukturen som skal bygges i vindparken omfatter følgende hovedelementer:

 

  • 71 turbinfundamenter og tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner.
  • Ca 50 km internveier, inkludert kabelgrøft og 33kV høyspentkabler.
  • 2 transformatorstasjonsbygninger.
  • 1 servicebygg

Entreprenøren bygger allerede adkomstveiene til både Storheia og Roan vindpark, som vil bli henholdsvis den største og nest største av vindparkene til Fosen Vind. Arbeidet med adkomstveiene til Roan vindpark ble startet i april i år og vil ferdigstilles i oktober som planlagt.

 

I løpet høsten regner Fosen Vind med å kunne tildele flere kontrakter.

– Kontrakter for transformatorer og høyspentanlegg er i prosess akkurat nå, sier Jan Petter Birkeland, Statkrafts prosjektdirektør for utbyggingen.

%d bloggere liker dette: