– Jeg er vaksinert mot eiendomsskatt

Fosna-Folket.no

Varaordfører Jon Husdal i Åfjord sier innføring av eiendomsskatt på hus og hytter i en kommune er absolutt siste utveg hvis de sliter med økonomien. 

Da kommunestyrene til Bjugn og Åfjord møttes for å diskutere felles plattform for en kommunesammenslåing, tok senterpartipolitikeren for seg området økonomi.

Begge kommunene som Åfjord forbereder en eventuell sammenslåing med, Bjugn og Roan, står på Robek-lista. Begge har, i likhet med Åfjord, innført eiendomsskatt på verker og bruk. Men i tillegg har de innført eiendomsskatt på hus og hytter. Dette er noe som Husdal mener en i det lengste må unngå.

Grenseoppganger

Husdal ser for scenarioer der en kommune kan bli tvunget til å innføre eiendomsskatt på hytter og hus på grunn av økonomien. Imidlertid mener han denne typen beskatning rammer skeivt og at den gir dårlig fordelingseffekt. Det er ikke slik at de som tjener best blir dem som betaler mest.

– Hvis vi i det helle tatt skulle tenke på å innføre en slik skatt, måtte det i første omgang bli bare på hytter, sier varaordføreren. Han legger til at en slik differensiering i dag ikke er mulig. Beskattes hytter, så skal også huseiere som bor i kommunen betale skatt.

Vindkraftpenger

Husdal var en av dem som ytret skepsis til vindkraftutbygging da dette først kom på tale. Årsakene var de åpenbare ulempene som utbygginga gir i forhold til naturinngrep.

– Grunnen til at jeg og flere til likevel har gått med på utbygging, er muligheten for kommunen til å få inntekter. Når storsamfunnet legger en slik utbygging til distriktet, får vi kompensasjon i form av skatt på verker og bruk. Uten dette ville vi ha sagt tvert nei. Det er helt riktig at om storsamfunnet påføres oss en belastning, så må vi få noe igjen, sier Husdal.

Fordeling

Grunnen til at Husdal ville beskattet dem med fritidsboliger i kommunen først, er at kommunen har utgifter forbundet med fritidsboliger. Likevel skatter ikke brukerne av dem til kommunen. Nå har det ifølge Husdal kommet signaler fra regjeringa om at de kanskje vil forandre på skattesystemet. Hytter kan bli unntatt beskatning, og muligheten til skatt på verker og bruk reduseres eller kan bli helt fjernet. Hvis det skulle bli en realitet, mener Husdal at regjeringa innfører et system som blir det motsatte av det vi har i dag.

– Hvis Høyre er med på dette, går de bort fra det gode gamle konservative prinsippet om at forandringer skal gjøres med små skritt. De forlater dagens politikk med sjumilssteg, sier Husdal.

%d bloggere liker dette: