Inviterer innbyggerne til navnedugnad

Fosna-Folket.no

– Vi ønsker innspill fra innbyggerne, sier ordfører Vibeke Stjern (Ap) i Åfjord kommune. Nå kan folk sende inn forslag på navn på den nye kommunen.

Kommunestyrene skal vedta navn på den nye kommunen 26. oktober.

– Folk kan kontakte oss på epost, med brev, på telefon, via sosiale medier

eller de kan møte opp personlig på rådhuset i Roan eller i Åfjord, sier Stjern.

Hun er leder i den felleskommunale navnegruppa.

Tidsfrist

Stjern sier de ønsker bred folkelig involvering. I første omgang kan hvem som helst sende inn egne forslag. Fristen for å sende inn er 29. september 2017.

– Blant de innsendte forslagene vil ett bli trukket ut, og innsenderen vinner en ei korg med lokalmat, opplyser Stjern.

Terje By, leder navnekomiteen i Åfjord og Elbjørn Harsvik leder navnekomiteen i Roan.

Prosessen

Arbeidet med å bestemme navn ledes av ei navnegruppe. Den består av ordførerne, i samspill med de kommunale navnekomiteene.

Ifølge Stjern består disse komiteene av folk med mye kompetanse på lokale navn og lokalhistorie. Hver komite består av fem personer. Den felles navnegruppa går gjennom alle forslag. Fire av forslag blir med videre i prosessen.

Innbyggerne

I starten av oktober vil innbyggerne bli spurt om de utvalgte forslagene gjennom ei meningsmåling på telefon. 300 personer i Åfjord og 200 personer i Roan skal spørres.

Resultatet av ringerunden forelegges navnegruppa, som vil gå gjennom svarene fra innbyggerne. Navnegruppa foreslår et navn og sender dette forslaget til fellesnemnda. Innstillinga som nemnda har kommet fram til vil bli lagt fram for kommunestyrene.

26. oktober vil kommunestyrene vedta navnet på nye kommunen.

%d bloggere liker dette: