Invitasjon til strandryddefest 31.januar

Hytteforeningen har mottatt en invitasjon som vi ønsker å informere alle medlemmer om, se vedlegg.