Innkalling til årsmøte

Styret i Roan hytteforening kaller inn til ordinært årsmøte

Skjærtorsdag 17. april kl 13.00 i Vik-Bessaker grendahus.
ca kl 14.30: årsmøteforedrag.


Oppdatering: Møtet er flyttet 200 meter til Bessaker skole


 

Saksliste:

  • Konstituering
  • Årsberetning
  • Regnskap, revisors beretning
  • Årsplan
  • Fastsetting av kontingent 2015
  • Fastsetting av honorar til styret
  • Budsjett 2014
  • Valg
  • Eventuelt

Saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Servering av kaffe og vafler.

Årsmøteforedrag:
Holdes av representanter fra Fiskefestivalen i Bessaker.

Styret ønsker en tilbakemelding om hvor mange som kommer slik at vi kan beregne behov for servering. Send navn og antall med e-post til styret@roanhytteforening.no eller med SMS til 911 02 728 innen 10. april.

Velkommen!

– Styret –

Saksdokumenter:

saker2014

årsberetning2013

 

%d bloggere liker dette: