Innkalling til årsmøte

Innkalling til  årsmøte torsdag 30.03.2017 kl 19.00

Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim

Hvis det er saker som ønskes behandlet på årsmøtet må de være meldt skriftlig til styret@roanhytteforening.no eller til styrets leder Bjørn Kristiansen, Bromstadekra 39a, 7046 Trondheim 
innen 16. mars 2017

Sakspapirer blir tilgjengelig på vår nettside www.roanhytteforening.no senest en uke før årsmøtet

Det vil etter årsmøtet bli et medlemsmøte hvor bl.a. Eivind Bremnes vil foredra om Roan i «gamle dager»

VELKOMMEN

HILSEN STYRET


Saksdokumenter:

Styrets årsberetning for 2016

Aarsplan 2017

Regnskap og budsjett

2016 resultatregnskap 

2016 saldobalanse

revisorberetning 2016

budsjett_2017

%d bloggere liker dette: