Innkalling til årsmøte

Styret i Roan hytteforening kaller inn til ordinært årsmøte.

Tid: Onsdag 18. mars kl 19.00 – 22.00
Sted: Quality Hotel Panorama, Ivar Lykkesvei 1, Tiller
Enkel servering.

Årsmøteforedrag: 
Eiendomsskatt i Roan kommune
Foredragsholder: Mathias B. Dannevik, styremedlem i Norges hytteforbund

Merk: Årsmøteforedraget starter kl 19:00 og er åpent for alle.
Pris foredrag: kr 200,-, medlemmer gratis.

Saksliste:

  • Konstituering
  • Årsberetning
  • Regnskap, revisors beretning
  • Saker fremsatt av styret
  • Saker fremsatt av medlemmer
  • Årsplan
  • Fastsetting av kontingent 2016
  • Fastsetting av honorar til styret
  • Budsjett 2015
  • Valg

Saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Servering av kaffe og vafler.

Sakspapirer

Styrets årsberetning

Resultat og balanse

valgkomiteens innstilling

Påmelding:

Påmelding ønsker vi slik at vi får beregnet antall til servering. Bruk gjerne skjemaet under, eller send en sms til 951 50 129.

* Påkrevd


%d bloggere liker dette: