Ingen løsning for Kiran

Fosna-Folket.no
– Masta i Kiran gir ikke optimal taledekning, sier Pål Magnar Dahlø, i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Dahlø er eKoordinator og prosjektleder digital infrastruktur i eTrøndelag. De tar seg blant annet av satsing på digital infrastruktur rundt om i kommunene.

I det siste har det versert en del leserinnlegg om dekninga i Kiran i Roan. Der kom det for en del år tilbake ei ny mast på plass, men den har ifølge folk som har kontaktet lokalavisa ikke gitt den effekten en hadde ønsket. Vi har vært i kontakt med ordfører Jan Helge Grydeland, og han bekrefter at mobildekninga i området er laber.

– Prosessen med å få hit den nye masta begynte før min tid som ordfører, og derfor har jeg ikke full oversikt over hva som skjedde og hvilke vurderinger som ble gjort, sier senterpartiordføreren.

Masta

Et tema som har vært nevnt i samband med dekninga i Kiran er muligheten for 4G, det vil si bredbandsdekning via telefonnettet. Dahlø kan med en gang avkrefte at dette noen sinne har vært på tale å få til dette. Årsaken er at det krever mye mer enn samtale.

– For å få til 4G må en i utgangspunktet ha fibermating, forklarer Dahlø.

Taledekning til en del av området er oppnådd gjennom masta som ble satt opp for noen år sia. Dahlø bekrefter at den står for lågt til at den skal kunne forsyne hele området som den var tenkt å skulle dekke.

Taledekning

Ei tidligere brukt TV-mast lenger oppe på en fjelltopp i nabolaget har vært på tale som et alternativ for å gi god taledekning. Dahlø kjenner ikke til vurderingene som er gjort her. På generelt grunnlag kan han si at dette kun vil fungere om det på dette stedet er signal nok til å sende videre.

Innerst i Skjøra ble det imidlertid bedre forhold for tale ved oppgraderinga som ble tatt for å dekke Kiran. Det hjelper ikke fastboende og hyttebeboere som ønsker 4G til sending og mottak av store mengder data.

Teknisk sett kan det å legge fiber fram til Roan være løsenet. Bøygen i det tilfellet er prisen for å legge det fram. I dag har Roan sentrum bredbånd ved at det er skutt radiolinje via vindmøllene på Bessakerfjellet og ned til Roan sentrum. Slik får kommunen og Hofstad skole bredbånd. Fiber har etter det Dahlø kjenner til gitt skolene på Hofstad og Bessaker bredbånd.

Fiber

Å legge fiberkabel til Roan er kostnadsberegnet til to millioner kroner. Et liknende prosjekt er nå på gang for å føre fram fiber til Herfjord og Stoksund. En fordel med fiber framfor trådløse forbindelser er at når de først er på plass, koster de minimalt å vedlikehold. Legges det ned et rør for fiberkabel, kan en uten problem strekke ny kabel i det samme røret uten å måte grave det opp igjen.

– Det er teknisk mulig, men det koster. Tidligere har staten ytt tilskudd, men dette er halvert i statsbudsjettet. I tillegg er det mange om beinet, sier Dahlø.

%d bloggere liker dette: