INFORMASJON OM VANNTILKNYTNING KOMMUNALT VANN

Roan.kommune.no

Avdeling teknisk, landbruk og miljø i Roan kommune har ikke fullstendig oversikt over hvilke eiendommer som er tilknyttet den kommunale vannledningen.

Det vil i nærmeste framtid bli utsendt brev til en del eiere av hytter og fritidsbygg i Roan kommune for å få klarhet i hvilke eiendommer som er tilknyttet det kommunale vannledningsnettet.

De tilfellene av utført tilknytning varslet før 31.12.2015, vil ikke bli ilagt gebyr med høyere sats enn tilknytningsavgiften, samt vannavgift beregnet for årene etter tilknytning. Gebyrsatser ligger på Roan kommunes hjemmeside.

Fra og med 01.01.2016 vil alle eiendommer som er tilknyttet den kommunale vannledningen uten at de er registrert, bli betegnet som ulovlig tilknyttet. Dette vil medføre en ulovlighetsoppfølging, med ekstra gebyr.
Les brevet i sin helhet her (PDF, 186 kB).

%d bloggere liker dette: