INFORMASJON OM FEIING 2015

Roan.kommune.no

chimney-sweep-647678_1280

Feiing starter i august. Feierne i FBRT starter feiingen ved Lonin og går videre fram mot Bessaker og Storvika, via Repkleiv og til Sumstad.
Feiingen er planlagt gjennomført av tre feiere i tiden fra 24.08 til 11.09. 2015., ukene 35, 36 og 37.

Feiing og branntilsyn vil bli varslet skriftlig en til tre dager før feiing og branntilsyn skal gjennomføres.   Når feiing er varslet plikter eier av bolig å legge fram stige til feier. Feier reiser stigen og gjennomfører feiingen fra tak eller loft. Etter endt feiing legger feieren stigen ned på bakken igjen. Feier skal ta ut sotet i bunnen av skorsteinen hvis ikke annet er avtalt. Hvis høyden fra bakken til gesimskasse (takrenne) er over 5 meter, skal stige være satt opp og fastgjort for å hindre sidevegs bevegelse. Feieren legger sotet i en pose som legges i eierens restavfallsbeholder.

Hvis stigemateriellet ikke er i en godkjent tilstand eller ikke tilstrekkelig sikret mot fallskader blir ikke feiingen gjennomført. Stigemateriell som ikke er i tilfredsstillende stand vil bli registrert som avvik og behandlet deretter. Når avviket er lukket vil feiingen bli gjennomført. Det må påregnes ekstra gebyr når feiing gjennomføres som ekstra tur. Feiegebyr må betales selv om feiingen ikke er gjennomført på grunn av manglende stigehold.

Gjennomføring av tilsyn i Roan 2015 og 2016.
Praktisk sett vil første brannsynsrunde, 2015, starte ved kommunegrensen mellom Åfjorden og Roan ved Lonin. Branntilsynet prøves gjennomført parallelt med feiingen. Brannsynsrunden 2015 planlegges fram mot Vik, retning Bessaker, ca. 75 tilsyn. Brannsynsrunden 2016 planlegges fra Vik mot Bessaker, via Repkleiv mot Sumstad, ca. 70 til 75 tilsyn. Branntilsynet for 2017 og 2018 fordeles på Roan, Kiran, Nordskjøra mot Sørmarka.

%d bloggere liker dette: