INFORMASJON OM BADEPLASSER MARKERT I TURKART FOR ROAN

Roan.Kommune.no
Godværsperioden har medført økt trafikk til aktuelle badeplasser ved sjøen i Roan.


Roan kommune har fått en del henvendelser om at det foregår parkering og persontrafikk på private veger, dyrkajord, gårdsplasser og gårdstun til slike lokaliteter. I turkart for Roan er en del badeplasser anmerket. Lokaliteter som har fått slik markering har ikke status som offentlig badeplass med spesiell tilrettelegging fra kommunen. Det betyr at tilgangen til slike badeplasser reguleres av allmennhetens tilgang til utmark og til strandsonen. Det er fri adkomst til slike badeplasser hvis en benytter utmark og/eller følger strandlinjen. Parkering av biler på privat veg, gårdsplasser og gårdstun krever grunneiers tillatelse. Det samme gjelder bruk av dyrkajord til parkering og persontrafikk!

%d bloggere liker dette: