Informasjon i forb. med stenging av fylkesvei 715 ved Vikvatnet

Statens Vegvesen har i ettermiddag informert om at entreprenøren som skal utføre arbeidet på Fv 715 ved Øvre Vikvatn ikke kommer i gang før tirsdag 8. august kl. 18.00. Veien stenges fra dette tidspunktet.

I forbindelse med utskifting av bru over Klavafyllinga ved Øvre Vikvatn blir vegen stengt fra 8. august til 14. august. Arbeidet som skal utføres er å demontere og fjerne midlertidig bru, fjerne kollapset bruløsning og etablere ny bru.
Trafikanter må påregne lang omkjøring når vegen er stengt.
Omkjøring i perioden er om Nord-Trøndelag, på fv. 715, fv. 17 og fv. 720.

Det vil bli mulig å passere over brustedet til fots ved fastsatte tider. Følgende tider er satt opp, men det tas forbehold om endringer på disse:

kl. 05.00 – 05.15.
kl. 07.00 – 07.15
kl. 15.00 – 15.15
kl. 19.00 – 19.15
kl. 21.00 – 21.15

Dette gjelder over brustedet. Veien er stengt for biltrafikk ca. 3 km sør for brua og ca. 1 km nord for brua. Statens vegvesen vil merke opp sted hvor de som ønsker å passere  kan vente fram til åpning over anleggsstedet.

Beredskap sør for anleggsområdet / sperringen:
Det er avklart med ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag at ambulanseressursen i Åfjord kan håndtere ambulanseoppdrag sør for anleggsområdet/sperringen. Brann og redning utføres av FBRT som vanlig.

Beredskap nord for anleggsområdet / sperringen:
Ambulansetjenesten blir som vanlig. Brannvesenet Midt IKS med brannmannskaper fra Osen ivaretar
brann- og redningstjenesten. Hjemmesykepleietjenesten vil også bli ivaretatt som tidligere med forbehold om endrede klokkeslett for besøk til brukerne.

AMK Nord-Trøndelag varsler Orkdal legevaktssentral, Brann og Politi. AMK Sør-Trøndelag varsler Luftambulansetjenesten i Trondheim og Redningshelikopter i Ørland.

Behov for legevakt:        Ring 116117
Øyeblikkelig hjelp:         Ring 113

%d bloggere liker dette: