Informasjon fra årsmøtet 11.juli 2020

Årsmøtet ble avholdt i Roan ungdomshus med 15 frammøtte. Foreningas framtid etter kommunesammenslåinga ble drøftet. Vi fortsetter som Roan hytteforening, men endrer vedtektene slik at alle med fritidseiendom i Åfjord kommune kan bli medlem.

Ettersom mye av aktivitetene må skrinlegges i år vedtok årsmøtet å sette ned medlemskontingenten til kr 150,00 i 2020. Båtturen til Halten med MS Osenfjord utsettes til neste år. Det kom forslag om andre aktiviteter som styret skal arbeide videre med. Verving av nye medlemmer, samarbeid med Åfjord kommune og andre tema ble og drøftet.

Rigmor Sumstad og Turid J. Dahl ble valgt som styremedlemmer, og Joar Nilssen som nytt varamedlem.

%d bloggere liker dette: