INFORMASJON ANG. KONGEPARETS FYLKESREISE 2013

Vi håper derfor at så mange som mulig møter opp og hilser Kongeparet under besøket i Roan. Kongebesøket blir en folkefest for alle.