– I ytterste konsekvens kan veien bli stengt

Fosna-Folket.no

Geolog Ine Gressetvold i Statens Vegvesen var tirsdag på befaring ved fylkesvei 14 i Hellfjorden i Roan. Etter vegvesenets vurdering er det ikke nødvendig med akutte tiltak for å bedre rassikkerheten i området.

Etter vegvesenets vurdering er det ikke nødvendig med akutte tiltak for å bedre rassikringen i området.

– Vi er litt usikre på hva som eventuelt må gjøres på lengre sikt. Foreløpig har vi ikke vurdert det som nødvendig med strakstiltak i området, forteller hun til fosna-folket.no.

Strekningen kan likevel ikke friskmeldes, da det ifølge Gressetvold er vanlig at det forekommer en del stein- og issprang i områder med fjellsider lik den i Hellfjorden i Roan.

Vegvesenet følger opp

– I tillegg til steinsprang er det også en del is som faller ned under vårløsning opptil flere ganger i året, vi registrerte også noe is på strekningen under befaringen i går, forteller Gressetvold.

Skredsikringsplanen som ble utarbeidet i 2011 omfatter så langt ikke området ved Hellfjorden, men Berfjorden, forteller geologen:

– Kanskje vil Hellfjorden også komme med på skredsikringsplanen etter dette. Foreløpig vet vi ikke om det vil komme midler fra Staten, forteller Gressetvold.

Vegvesenet vil komme til å følge opp strekningen fremover.

– Kan bli stengt

Karin Bjørkhaug er informert om saken.

– Vi har fått inn en midlertidig rapport fra geologen som sier at det er noen løse steiner som har falt ned på grunn av frost og deretter issmelting, sier leder for samferdselskomiteen, Karin Bjørkhaug (KrF)  til fosna-folket.no.

Strekningen vil bli fulgt mer nøye fremover, forteller hun.

– Det er behov for en mer helhetlig risikovurdering. I ytterste konsekvens vil veien måtte stenges, forteller Bjørkhaug.

– Hva skjer dersom veien må stenges, det er ikke store muligheter for omkjøring her? 

– Da vil vi måtte se tilbake på muligheten for fergeleie. Dette vil bare være et alternativ dersom grundigere vurderinger viser at risikoen er for stor, forteller Bjørkhaug.

– Vi jobber med å få etablert et beredskapsferjeleie i Roan. Det innebærer at man bygger forankring på land der mobile ferjelemmer kan monteres. Ved stenging kan man etablere et ferjesamband på kort varsel. Det sikres dermed forbindelse der det ikke finnes omkjøring, forklarer hun.

%d bloggere liker dette: