I to Fosen-kommuner er lånegjelda per innbygger over hundre tusen …

Fosna-Folket +

Seks av sju Fosen-kommuner brukte mindre på barnehage i 2017. To kommuner økte gjelda per innbygger. Én kommune brukte mer på grunnskole.

Tallene viser at det også i Roan kommune dreier seg om et sekssifret beløp (100 435). Ørland kommune har en netto lånegjeld per innbygger på 96 309 kroner. Lavest lånegjeld er det i Leksvik kommune (63 879) og Osen kommune (65 826). Bjugn kommune har en gjennomsnittlig gjeld på 74 983 kroner, mens tilsvarende …

Størst endring er det i Rissa kommune der lånegjelda økte med sju prosent. I Osen kommune sank netto lånegjeld per innbygger med sju prosent. Også i Ørland kommune (5 prosent), Åfjord kommune (5 prosent) og Roan kommune (6 prosent) gikk lånegjelda ned. I Bjugn var det ingen endring fra 2016, …

%d bloggere liker dette: