I Stordalselva er det rundt én million elvemuslinger

Fosna-Folket.no

Flere av vassdragene på Fosen har elvemuslinger, som ifølge Fylkesmannen har en høy økosystemverdi.

Dersom du har elvemusling i elva di er du heldig og bør passe godt på den. Muslingen er nemlig en fabelaktig vannrenser. En elvemusling filtrerer 50 liter vann i døgnet. Den renser og klarner vannet og betyr mye for økosystemet i elva og bekken, opplyser Kari Tønset Guttvik, seniorrådgiver og saksbehandler hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Videre opplyses det på Fylkesmannens nettside at «verdien som en enkelt elvemusling har for vannkvalitet og for økosystemet i elva, er av finske forskere satt til nesten 600 euro. All elvemusling i Norge har etter disse tallene en økosystemverdi på over 700 milliarder kroner».

Én million muslinger i Stordalselva

Det finnes elvemusling i 48 vassdrag i Sør-Trøndelag. Under er Fosen-steder med elvemusling listet opp:

Rissa: Skauga og Roksetbekken, Flyta, Refsåa, Kvernsjøelva (Bjørneråselva), Eksetelva og Holvasselva.

Bjugn: Okla og Dragabekken, Teksdalselva og Oldenelva.

Åfjord: Krokelva og Grovlielva, Mørrielva, Arnevikelva, Sørdalselva og Skanselva, Stordalselva, Norddalselva, Sagelva (Bekkadalen) og Lunnfjordelva.

Roan: Straumselva, Straumsvatnet og Storelva.

I en e-post til Fosna-Folket skriver Kari Tønset Guttvik at i Stordalselva er det rundt én million individer. I Norddalselva skal det være cirka 500 elvemuslinger. I Sagelvas skal antallet være opp mot 300 000.

– Dårlig rekruttering

I Stordalselva, hvor det er rundt én million elvemuslinger, skal det ifølge Tønset Guttvik være utfordringer med rekrutteringen.

– Det er funnet dårlig rekruttering blant annet i Stordalselva. Det er uvisst av hvilken årsak, men trolig er det flere samvirkende faktorer med blant annet lavere tetthet av vertsfisk, som ettårig ungfisk av laks eller ørret og sjøørret, sier seniorrådgiveren.


%d bloggere liker dette: