I gang med å fjerne 1,5 mill. kvadrat skog

Fosna-Folket.no

Statens vegvesen rydder unna skog langs veiene på Fosen. 

Skogryddingen gjennomføres for å øke trafikksikkerheten ved å bedre sikt- og lysforhold langs vegen, opplyser Statens vegvesen.

– I tillegg så er det fint at vi ved å åpne opp for mer lysinnslipp på veien, unngår skyggepartier med fare for rim og frostdannelser, sier byggeleder Kristian Brødreskift i Vegavdeling Sør-Trøndelag, i en uttalelse.

– Vi skal i løpet av to år rydde 1 500 000 kvadratmeter med skog langs veiene på Fosen, noe vi er godt i gang med, opplyser byggelederen.

Ikke alle ønsker hogst på eiendommen

En del av arealet langs veiene tilhører Statens vegvesen. Likevel hender det at Vegvesenet ønsker å hugge litt på naboeiendommer for å få ryddet unna nok.

– De aller fleste gir oss tillatelse og synes det er positivt at vi hugger litt skog, men det er alltid noen som ikke ønsker det. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra trafikantene, så det virker som at tiltaket blir godt mottatt av de som ferdes langs veien, sier Brødreskift.

%d bloggere liker dette: