Hvem skal ha rett til å arve hva?

Justis- og beredskapsdepartementet.no
I arbeidet med ny arvelov vil Justis- og beredskapsdepartementet at folk flest skal komme til orde. Derfor gjennomfører vi en spørreundersøkelse som berører hovedpunktene om retten til arv.

Det tar omtrent to minutter å svare på undersøkelsen. Målet er at dine synspunkter vil gi oss et bedre grunnlag for å vurdere arverettsspørsmålene. Frist for å svare på undersøkelsen er 30. april 2014.

Svar på undersøkelsen her

Høring om forslag til ny arvelov
Ikke alle opplever dagens arvelov som rettferdig, og konfliktene blir større. Samfunnsutviklingen tilsier at det er behov for å endre arverettsreglene. I februar mottok regjeringen forslag til ny arvelov fra arvelovutvalget, ledet av Torstein Frantzen. Forslagene er nå sendt på bred høring til interesseorganisasjonene.

Forslaget om ny arvelov vil være på høring til over sommeren. Det er for tidlig å si når en ny arvelov kan fremmes for stortinget.

Les høringsbrev om forslag til ny arvelov
NOU 2014: 1 Ny arvelov

>

%d bloggere liker dette: