Hva gjør egentlig en kommune?

Adressa +

Stortingsflertallet går for å slå sammen Åfjord og Roan til én kommune og Ørland og Bjugn til én. Alternativet er å slå alle sju Fosen-kommunene …