Hva bør veien hete?

Fosna-Folket.no
Øverst i saken kan du se innkomne forslag og vegnavnkomiteens forslag.

Kartverket arbeider for at hele Norge skal ha veiadresser.

«En veiadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt fram i en nødsituasjon. Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge. Kartverket bistår kommunene i dette arbeidet, og har i en årrekke vært en sterk pådriver for å innføre veiadresser der dette har manglet. Målet er at hele Norge skal ha en veiadresse ved inngangen til 2015», heter det på Kartverkets nettside.

Har lagt ut forslaget på høring

Formannskapet i Roan kommune har foreslått overfor kommunestyret at inntil 250 000 kroner settes av på investeringsbudsjettet 2015 til skilting og adresseparseller. Kostnaden per skilt er estimert til rundt 3500 kroner.

Forslaget er lagt ut på høring fram til 31. desember.

Vil bli oversendt til Språkrådet

«Navneforslagene vil bli oversendt Språkrådets stedsnavntjeneste for godkjenning. Det må derfor tas forbehold om navnekonsulentenes godkjenning. Navnekonsulentene anbefaler at endelsen «-veien» tilføyes i de fleste tilfeller for å skille mellom stedsnavn og veinavn», heter det i saksframlegget.

%d bloggere liker dette: