Høringsuttalelse mot forbud av fyring med mineralolje

NorgesHytteforbund.no

Klima- og miljødepartementet har sent forslag til forskrift om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger. Stortinget har besluttet at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast (hovedoppvarmingskilde) i øvrige bygninger fra 2020. Begrunnelser for innføring av forbudet er redusert klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger og forsyningssikkerhet.

 I høringsforslaget er foreslått at fritidsboliger til og med 70 m2 bruksareal unntas fra forbudet, men det åpnes opp for alternativt å la alle fritidsboliger uansett størrelse får unntak under betingelse av at de ikke har tilknytning til strømnettet.

Uansett anbefalt løsning vil Norges Hytteforbund sterkt anmode myndighetene om at de fritidsboliger – uansett størrelse – som IKKE har mulighet for tilgang til strømnettet, uansett må unntas fra forbudet.

 Her inviterer departementet til en høring om alternative løsninger. Norges Hytteforbund mener:

1. Prinsipalt: Alle fritidsboliger unntas fra forbudet, med unntak av fritidsboliger med sentrale parafinanlegg.

2. Subsidiært: Alle fritidsboliger til og med 70m2 bruksareal, OG større fritidsboliger som ikke er tilknyttet strømnettet unntas fra forbudet.

3. Atter subsidiært: Alle fritidsboliger som ikke er tilknyttet strømnettet unntas fra forbudet .

 Les hele NHFs høringsuttalelse om forbud mot fyring med mineralolje

%d bloggere liker dette: