Høring forslag om forskrift om bruk av vannscooter

MD-logo.gifPressemelding: Miljøverndepartementet har sendt på høring forslag om forskrift om bruk av vannscooter. Departementet har tidligere sendt på høring forslag om endring i småbåtloven, som innebærer en oppheving av det generelle forbudet mot bruk av vannscooter. I forskriften foreslås det nærmere regulering av bruk av vannscooter, herunder regulering av områder hvor det ikke er tillatt med fri bruk av vannscooter.

Forslaget innebærer at det gis en generell åpning for bruk av vannscootere utenfor nærmere definerte forbudssoner. Det vil for det første gjelde en generell forbudssone i et 400 meter bredt belte fra land langs hele kystlinjen. Det gjelder også et slik belte ut fra øyer og holmer. I ferskvann vil det gjelde et forbudsbelte på 500 meter fra land. I verneområder og i et belte rundt disse vil det også være forbud. For å gjøre det mulig å kjøre ut til åpne områder tillates det transportkjøring i sakte fart gjennom forbudsbeltet. Det foreslås videre at kommunen eller statlige myndigheter i særlige tilfeller kan innføre forbud i tillegg til de generelle forbudssonene, dersom hensyn til natur, næring, sikkerhet eller støy gjør det nødvendig. Det foreslås at det kan gis særskilt åpning for organisert trening og konkurransekjøring i avgrensede områder som ellers er unntatt fra vannscooterkjøring.

Forslaget som nå er sendt på høring vil innebære en forenkling for både brukere og for offentlige myndigheter, samtidig som det opprettholdes et høyt beskyttelsesnivå for miljø og sikkerhet.

Høringsfrist: 17.04.13

Gå til høringene:

Høring forslag om forskrift om bruk av vannscooter (høringsfrist 17. april 2013).

Høring forslag om endring i småbåtloven (Under behandling).

%d bloggere liker dette: