HØRING AV FORSLAG TIL BYGGEOMRÅDE FRITIDSBEBYGGELSE PÅ FARMANNSØYA I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Roan.kommune.no

farmandoya

Kommunestyret vedtok i møte den 25.06.15, sak 51/15 at området Farmannsøya unntas rettsvirkning og vurderes tatt inn i planen som område for fritidsbebyggelse etter ny høring jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

Plandokumenter finnes ved Roan kommunehus.

Evt. merknader sendes til Roan kommune, 7180 Roan eller post@roan.kommune.no innen 23. oktober 2015.

Tilleggsutredning for Farmannsøya (PDF, 578 kB)

%d bloggere liker dette: