Hjørnesteinsbedrift med 55 arbeidsplasser i faresonen

Fosna-Folket.no

Kråkøy Slakteri as på Kråkøya i Roan mister fra nyttår sine to viktigste oppdragsgivere: oppdretterne Måsøval Fiskeoppdrett as og Refsnes Laks as.

«Vi har de siste 13-15 åra slaktet laks for Måsøval Fiskeoppdrett as og Refsnes Laks as. Disse oppdretterne har gitt uttrykk for sin tilfredshet med Kråkøy Slakteri as, både for sin kvalitet, produktivitet og fleksibilitet. Måsøval og Refsnes har nå likevel besluttet ikke å inngå ny slakteavtale med Kråkøy Slakteri as etter 31/12 2018.»
Dette står å lese i pressemeldingen som slakteriet har sendt ut fredag.

– Ikke så enkelt

– Vi jobber intenst med å finne en løsning, men det er ikke så enkelt midt oppe i ferietida, medgir daglig leder Roger Sørgård ved Kråkøy Slakteri.

Det var sist helg at det ble klart at forhandlingene med de to sentrale aktørene ikke førte fram. Ansatte i Roan ble orientert torsdag om situasjonen som er oppstått.

– Ansatte ga tilbakemelding om at de viste oss stor tillit, og at vi sammen må kunne finne en løsning.

– Måsøval Fiskeoppdrett as og Refsnes Laks as har vært viktig?

– De står for råstoffet for nesten all slaktingen vår, det er bare sporadiske oppdrag utenom disse to, så de har vært sentrale, sier Roger Sørgård.

Ny bruk?

– Anlegget kan bare brukes til slakting av fisk?

– Dette er et gammelt fiskemottak som har blitt bygd om til slakteri. Det er det som vi er tilpasset for i dag, men kanskje kan det dukke opp alternative løsninger også. Det er det vi må se nærmere på. Vi trenger ellers all den drahjelpa vi kan få i den stuasjonen som har oppstått, sier Roger Sørgård.

%d bloggere liker dette: