Hjelp oss å ta vare på sørtrøndersk natur!

Fylkesmannen.no

Er du laksefisker? Riv opp lupiner og dagfiol på din fiskeplass.

Har du lupiner, dagfiol eller andre fremmede planter som skogskjegg og kjempespringfrø i hagen din?

Fjern dem eller skjær av blomster før de blir frø, og kast dem i restavfall.

Hvorfor?

Fiskeplassen din blir dårligere, elvebredder gror igjen og prestekrager og blåklokker og mange andre blomster forsvinner fra veikanter og skogkanter.
Vi har store problemer med lupiner, rips, dagfiol og andre fremmede arter som nå sprer seg for fullt langs elver og veikanter. Vi har sett en eksplosjon av disse artene i fylket de siste åra, sier rådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Beate Sundgård. Lupiner forandrer vegetasjonen langs veier og elver. Vi er bekymret for hvordan dette vil påvirke livet i og ved elvene og hvordan det påvirker fisket.
Vi bruker de midler vi har på tiltak. Det har blitt slått lupiner langs flere veistrekninger i flere år, og vi har luket lupiner langs Gaula for å hindre at elvebreddene gror igjen. Dessverre har vi alt for lite midler til tiltak for å fjerne de fremmede artene og vi trenger derfor hjelp.
Når du ser lupiner eller dagfiol, luk opp noen av dem, slik at vi hindrer enda mer spredning. Da bidrar du til å ta vare på elvenaturen vår, på viktige blomster, humler og bier og kanskje til og med også på laksen og ørreten i elva, sier Sundgård.

%d bloggere liker dette: