Hitra og Frøya pluss Fosen kan bli sant?

Fosna-Folket.no
Politiske krefter i både Hitra og Frøya kommune taler for å vurdere en sammenslåing med deler av Fosen.

Det som framholdes som en løsning er at kommunene Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan går sammen.

– Bare Frohavet mellom oss
Avisa Hitra-Frøya melder at Frøya kommunestyre har bedt styringsgruppa vurdere dette alternativet med Fosen-kommunene. Berit Flåmo, Ap-ordfører i Frøya, snakker varmt om en slik løsning.

– Fosenkommunene er interessante for oss, både ut fra geografi og næringsstruktur. Det er bare Frohavet mellom oss. Halten har alltid hatt tett tilknytning til Fosen, og Ørlandet er et trafikalt knutepunkt for øyregionen. Og Bjugn er som oss en stor havbrukskommune med oppdrett, fôrfabrikk og så videre, sier Flåmo til Hitra-Frøya.

Vibeke Stjern
Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Åfjord pluss Roan ligner litt på det som Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) også har framholdt som en kystløsning: Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen som én kommune. Her er imidlertid ikke Hitra og Frøya tatt med.

Ordfører i Hitra, Ole L. Haugen, har tidligere uttalt at en sammenslåing med et par Fosen-kommuner kan være en vei å gå. Han har framholdt at en ny kystkommune kan være Hitra, Frøya, Bjugn, Ørland, Hemne, Snillfjord, Aure og Smøla. Det vil medføre en kommune på rundt 30.000 innbyggere.

33 prosent for
Avisa Hitra-Frøya har spurt sine lesere om hva de mener alternativet Frøya+Hitra+Ørlandet+Bjugn+Åfjord+Roan. Så langt mener 33 prosent at det er en fornuftig tanke. 60 prosent har trykket på svaret «Nei, Frøya+Hitra bør heller orientere seg innover», mens 7 prosent har svart «Vet ikke».

%d bloggere liker dette: