Her er det dyrest å bo på Fosen

Fosna-Folket.no

4630 kroner skiller den dyreste og den billigste Fosen-kommunen.

Norsk Familieøkonomi har igjen tatt en nærmere titt på kostnadsnivået i norske kommuner. Ved å bruke de reviderte Kostra-tallene i Statistisk sentralbyrå har de sett på hvor mye en gjennomsnittlig husstand betaler i avgift på vann, avløp, renovasjon, feiing og eventuelt eiendomsskatt.

Bjugn er billigst

Av kommunene på Fosen viser tallenes tale at Bjugn kommune er billigst å bo i. Den gjennomsnittlige bjugningen betaler totalt 9445 kroner i kommunale avgifter, vel og merke før innføringa av eiendomsskatt. Eiendomsskatten i Bjugn beregnes i dag til fire promille på boliger og fritidseiendommer.

Dernest følger naboen Ørland kommune hakk i hæl, med snittkostnader totalt for vannavgift, kloakkavgift, renovasjon og feieavgift som ligger på 9953 kroner. Forskjellen mellom de to kommunene bunner hovedsakelig i noe høyere vannavgift i Ørland.

Dyrest i Roan

Den gjennomsnittlige husstanden i Rissa kommune betaler 11 200 kroner i kommunale avgifter, viser tallene fra 2015. Kun en drøy 200-lapp skiller rissværingene fra Åfjord kommune, hvor kostnadene i snitt ligger på 11 414 kroner.

Leksvik, Roan og Osen er de tre dyreste kommunene å bo i på Fosen, ifølge undersøkelsen. Av disse er avgiftene i Roan kommune høyest, og lyder på 14 075 kroner. Her er det blant annet eiendomsskatt på 1560 kroner samt noe høyere renovasjonsavgift enn resten av Fosen som gir utslag.

Leksvik kommune er nest dyrest med kostnader pålydende 13 713 kroner. Kommunen hadde i 2015 den desidert høyeste vannavgiften på Fosen på 7876 kroner, men til gjengjeld den laveste avgiften på kloakk.

Store forskjeller

Deretter følger Osen kommune, hvor den gjennomsnittlige husstanden betalte 13 415 i kommunale avgifter i fjor. I likhet med Roan har også Osen eiendomsskatt, som på målingstidspunktet var 992 kroner.

Samlet er det 4630 kroner som skiller den dyreste og den billigste Fosen-kommunen i avgiftsnivå. Det er imidlertid en langt mer beskjeden differanse enn landsgjennomsnittet, hvor innbyggere i Sola kommune, landets billigste å bo i, betaler 5269 kroner – mens innbyggerne i landets dyreste kommune, Gjemnes, betaler 21 008 kroner i avgifter. Det gir en differanse på over 15 000 kroner.

Ti på topp

Ti billigste kommuner i landet: Sola, Sandnes, Sandefjord, Hå, Klepp, Lyngdal, Aure, Rælingen, Andebu og Bærum.

Ti dyreste kommuner i landet: Gjemnes, Flakstad, Notodden, Granvin, Nord-Odal, Nome, Nord-Aurdal, Klæbu, Hjartdal og Salangen.

Oversikt Fosen:

Kommune Vann Kloakk Renovasjon Feieavg. Eiendomsskatt Total

Ørland 3832 3000 2566 555 0 9953

Bjugn 3464 3240 2253 488 0 9445

Åfjord 5146 3232 2516 520 0 11414

Roan 5361 2765 3896 493 1560 14075

Osen 4507 3844 3672 400 992 13415

Rissa 4822 3420 2516 442 0 11200

Leksvik 7876 1857 3532 448 0 13713

*Tall fra 2015. Basert på Statistisk Sentralbyrås reviderte KOSTRA-tall, bearbeidet av Norsk Familieøkonomi.

%d bloggere liker dette: