Her blir det stengt

Fosna-Folket.no

Mælan bru i Åfjord sentrum stenges fra ettermiddagen 22. juni til morgen 24. juni.

Biler med aksellast under fem tonn vil få mulighet for omkjøring via fylkesvei 52 om Stordalen, via kommunal vei over Ugedal til fylkesvei 55 i Sørdalen, opplyser byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Bygging av ny bru

– Stengingen skjer i forbindelse med bygging av ny bru, vi skal startet forberedende arbeider. Brua skal løftes ni meter til siden, og dette medfører beklageligvis stenging, sier Rovik.

Brua vil også stenges for gående mens arbeidet pågår, men det vil bli mulig å passere til fots i forbindelse med bussavganger.

– Folk vil jo se at man kan gå over brua, men de tenker kanskje ikke på krana som henger over. Vi vil slippe gående over i forbindelse med bussavganger, vi kan ikke tillate tilfeldig kryssing, forklarer Rovik.

På grunn av veistandarden vil trafikken mellom fykesvei 52 i Stordalen og fylkesvei 55 i Sørdalen bli regulert. Det skjer med kolonnekjøring og følgebil.

Trafikkregulering

Det er ingen nærliggende omkjøring for biler med aksellast over fem tonn. Nærmeste omkjøringsvei er fylkesvei 715, Nordfosenvegen via Roan og Osen, og fylkesvei 17 på Namdalseid til E6 på Steinkjer.

– Småbiler kan kjøre over Ugedal, der vil vi sette inn trafikkregulering og følgebil, opplyser Rovik.

Rovik håper nå på sol og godvær i forbindelse med arbeidet.

– Det foregår allerede litt arbeid med brua, men den vil være åpen for trafikk fram til ettermiddagen 22. juni, forklarer Rovik.

Planlagt byggestart for Mælan bru er september 2015.

%d bloggere liker dette: