HAVBRUKSANLEGG – UTVIDELSE AV LOKALITET – SALMAR FARMING AS

Roan.kommune.no

Roan kommune har, via Sør-Trøndelag fylkeskommune, mottatt søknad fra Salmar Farming AS om utvidelse av lokalitet.

Buarholmen

Saken gjelder følgende lokalitet i Roan kommune:

Nr.        Navn            Posisjon i grader og desimalmin.                Kartdatum
33537    Buarholmen    64 gr. 9,414 min N, 10 gr. 00.535 min E       Euref89/WGS84

Det søkes om utvidelse av biomassen fra 3.120 tonn til 7.800 tonn. Lokaliteten er midlertidig godkjent for 3.120 tonn fram til 01.12.16. Søknaden innebærer ingen endring av anleggets areal.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn fra d.d. 23.03.2015 til og med 23,04,15 ved Roan kommunehus.

Eventuelle merknader sendes innen 24.04.15 til

Post: Roan kommune, Kommunehuset, 7180 Roan
E-post: post@roan.kommune.no

 

%d bloggere liker dette: