Hastverk stoppet ett Fosen

Adressa.no

Onsdag sa Åfjord kommunestyre ja til å samle Fosen-kommunene, bare Sp’s fem representanter stemte i mot. Men Roan, Ørland, Rissa og Leksvik sa nei til sammenslåing. 

Forsøket på å få Fosen-kommunene til frivillig å slå seg sammen til én kommune, har strandet. Det gjenstår å se hvilken beslutning Stortinget kommer frem til 8. juni. En overprøving er ikke det mest sannsynlige utfallet. Etter kommunestyrenes møter onsdag og torsdag , der bare Åfjord og Bjugn sa uforbeholdent ja, er det tvangsvedtaket fra i vinter som gjelder. Det innebærer at Fosen i de nærmeste årene skal bestå av tre nye kommuner: Leksvik/Rissa, Ørland/Bjugn og Åfjord/Roan, pluss Osen.

En samling av alle Fosen-kommunene er den beste og mest fremtidsrettede løsningen for en region som på mange områder kan betraktes som en enhet. Allerede utgjør ulike fellestjenester over hundre årsverk. Problemet var at kommunene måtte ta stilling til sammenslåing før det var godt nok avklart hvordan en så stor region skulle styres, og uten at innbyggerne fikk mulighet til å sette seg inn i saken og si sin mening.

Ideen om en storkommune har vært lansert flere ganger. Fosen regionråd besluttet i 2014 at dette skulle utredes. Forslaget ble aldri et reelt alternativ før Fylkesmannen anbefalte det i fjor høst, og den siste utredningen kom på bordet først for noen uker siden. Dermed ble hastverket ødeleggende. Utfallet kunne blitt et annet hvis man hadde fått avklart viktige problemstillinger, som beskrivelse av lokale beslutningsprosesser, kommunikasjoner og statlige overføringer – og hvis man samtidig hadde fått tid til å la spørsmålet modnes.

Mange fosninger er lei av endeløse diskusjoner og stadig nye forslag. Hvis regjeringen ikke våger å tvinge gjennom Fosen kommune, kan det argumenteres for å holde fast ved det som allerede er bestemt. Tvang er ikke heldig, men noen må skjære gjennom i «fosenfloka». Fusjoner mellom Ørland og Bjugn i vest og Åfjord og Roan i nord fremstår som gode fornuftsekteskap. Osen står alene, men det blir neppe løsningen.

Formuleringer i alle nei-kommunenes vedtak viser at ideen om én Fosen-kommune ikke er helt død. Men dersom den ikke blir realisert i denne omgangen, kan det dessverre ta mange år før det igjen blir aktuelt å samle regionen.

%d bloggere liker dette: