Har utredet Fosen som én kommune

Fosna-Folket.no

Fosen regionråd har i oppdrag fra styret blitt bedt om å utrede Fosen som én kommune. Nå foreligger rapporten.

– Det er en kjempejobb som har blitt gjort. Nå kan vi si til innbyggerne at «slik blir det med én kommune», sier Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap).

– Skal godkjennes

På fredag holdes et ekstraordinært styremøte i forbindelse med utredningen. Da skal rapporten diskuteres og godkjennes.

– Da skal vi (styret, journ. anm.) godkjenne det som står der, forteller Stjern.

Folkemøte i Bjugn

Videre vil det i de ulike kommunestyrene på et senere tidspunkt bli diskutert hvorvidt én kommune er ønskelig. Det vil også bli holdt folkemøter. Bjugn kommune holder folkemøte torsdag.

– Vi håper folk vil komme og si sin mening. Det vil bli muligheter for å stille spørsmål, og ha en ordveksling mellom publikum og formannskapets medlemmer, sa varaordfører i Bjugn kommune, Hans Eide (Sp).

Ikke tatt stilling

Vibeke Stjern har foreløpig ikke tatt stilling til hva hun mener om innholdet i rapporten.

– Jeg har ikke lest absolutt alt ennå, sier Stjern, som forteller at 29. januar blir dette tema i kommunestyret.

«Nullpunktmåling»

Som en del av utredningen er det gjort en innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing på Fosen. Undersøkelsen ble gjennomført før rapporten ble lagt fram. Der går det fram at 34 prosent av Fosen-innbyggerne stiller seg positiv til én kommune. 42 prosent er negativ til en slik løsning.

«Tatt i betraktning av at dette er en form for nullpunktmåling, der holdninger måles på bakgrunn av generell debatt og ikke konkrete utredninger, kan dette vurderes som betydelig interesse for ideen om Fosen som en framtidig regionkommune», heter det i rapporten.

«Trondheim som motor»

I rapporten er følgende funn skissert som hovedbegrunnelser for å slå sammen de sju kommunene til én storkommune:

A. «Det utvikles kompetanse og kapasitet innenfor dagens tjenester ved at det skapes effektive og robuste fagmiljø».

B. «Nye og utvidede oppgaver fra staten eller fylkeskommuner».

C. «Bedre og mer samordnet politisk styring av oppgaver som i dag er organisert gjennom interkommunalt samarbeid. Mer enn én kommune på Fosen betyr fortsatt behov for interkommunale samarbeidsordninger».

D. «Intern politisk mobilisering med tanke på å stå sterkere sammen i «utenrikspolitikken» og derved være en tyngre kraft opp mot regionale og nasjonale myndigheter».

E. «Helhetlig og samordnet samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling (næringsutvikling og innovasjon, transport og kommunikasjoner, infrastrukturtiltak, arealplanlegging og arealforvaltning m.v.)».

F. «En større kommune vil være en mer likeverdig partner til FoU-miljøene, andre regionale utviklingsaktører med Trondheim som motor».

Utfordringer

Spredt bosetting og flere senter på Fosen vil ifølge rapporten bli utfordrende. Fosen regionråd mener at det vil kreve «særskilte tilpasninger av den kommunale administrasjon og den politiske organiseringen».

«Et viktig spørsmål i forbindelse med å etablere en større kommune er ivaretakelse av demokratiutfordringene, herunder nærhet og avstand i ombudsrollen, nærdemokrati, valgdeltakelse og politisk engasjement mellom valgene. Satsinga på prosjektet «Digital døgnåpen forvaltning» vil bidra til å gjøre kommunen tilgjengelig for innbyggerne. Et annet tiltak for å gjøre seg tilgjengelig vil være at det tenkes i retning av å etablere kommunale service kontor i flere deler av kommunen», står det i utredningen.

%d bloggere liker dette: