Har lyst ut to av tre nye toppstillinger i Fosen-politiet

Fosna Folket +

Bjørnør lensmannsdistrikt, som har dekket Roan og Osen, deles opp. Osen dekkes av Namdal lensmannsdistrikt, mens Roan blir del av Fosen …