Håper på hjelp fra Fylkesmannen

Fosna-Folket.no

Innbyggerinitiativet fra Bessaker og Vik om å bytte kommune fra Roan til Osen, ble i mai brutalt nedstemt i Roan kommunestyre. Initiativtakerne håper nå på en ny vurdering hos Fylkesmannen, som snart skal presentere sine egne tanker om nye kommunegrenser i Sør-Trøndelag.

Det var rundt årsskiftet at en underskriftskampanje kom i gang blant innbyggerne i området Bessaker og Vik, med ønske om å endre kommunetilhørighet. Denne fikk stor lokal oppslutning. Begrunnelsen gikk særlig på at mye velferdstilbud er lettere tilgjengelig for Bessakers innbyggere i Osen og for så vidt også i Namsos, enn i Roan og på Brekstad.

Til orientering ligger Bessaker rundt 20 kilometer unna kommunesenteret Steinsdalen i Osen, drøye 34 kilometer unna kommunesenteret i Roan. Men når Roan og Åfjord nå har vedtatt å slå seg sammen, med nytt kommunesenter på Årnes i Åfjord, blir avstanden fra Bessaker til storkommunens sentrum nærmere 50 kilometer.

Avgjørelse på galt grunnlag

Normalt er det Fylkesmannen som behandler saker som Bessaker og Viks ønske om kommunebytte, men i dette tilfellet bad Fylkesmannen i stedet Roan kommune om å vurdere saken. Roan engasjerte plankontoret i Rennebu kommune for å gjøre en konsekvensutredning, og på bakgrunn av denne ble initiativet fra Bessaker og Vik avvist, med 15 mot 2 stemmer i kommunestyret.

De to stemmene for initiativet, kom fra Venstres representanter Hanne Skjæggestad og Kari H. Larsen, sistnevnte som vararepresentant for Hanne Nilsdotter Hårstad.

– Det problematiske med kommunestyrets avgjørelse var at den var basert på nullalternativet, der Roan kommune blir stående alene, sier Hanne Skjæggestad. – Men på neste møte vedtok man så en sammenslåing med Åfjord. Når man nå likevel skal endre kommunegrensene, bør man kunne revurdere grensa mellom Roan og Osen i lys av de nye planene.

Setter sin lit til Fylkesmannen

I månedsskiftet september/oktober kommer Fylkesmannen med sine anbefalinger ovenfor regjeringen angående fremtidige kommunegrenser i Sør-Trøndelag.

– Fylkesmannen skal se på hva som er tjenlige grenser, og da bør han ikke glemme initiativet fra oss i sin vurdering, mener Hanne Skjæggestad.

Ordfører Einar Eian (H) i Roan kommune har imidlertid ikke mye tro på at Fylkesmannen vil mene noe annet enn det kommunestyret i Roan gjorde.

– Vi ble bedt av Fylkesmannen om å vurdere denne saken, det har vi gjort, og har så sagt nei til initiativet fra Bessaker og Vik. Jeg ser ikke for meg at Fylkesmannen nå vil gå på tvers av vårt standpunkt.

%d bloggere liker dette: