Håper Fosen kan bli høyborg for hydrogen

Fosna-Folket.no

– Dette handler om å sette Fosen på fornybar-kartet og innta en posisjon i det grønne skiftet, sier Rolf Øia i Åfjord Utvikling.

Sammen med Kopparn Utvikling, FosenKraft og TrønderEnergi er han initiativtaker til bygginga av et testanlegg som skal produsere hydrogen. Pilotprosjektet skal plasseres på Valsneset i Bjugn.

Realistisk fabrikk

– Dette skal være en realistisk fabrikk, i liten skala, før man eventuelt går videre med bygging av kommersiell produksjon i stor skala, forteller Øia.

Den vanligste måten å utvinne hydrogen på, har fram til nå vært å lage grunnstoffet ved hjelp av naturgass. Målet er imidlertid at hydrogen, som lages ved å spalte vann med strøm, skal produseres fra fornybare energikilder, som for eksempel vind.

Med et av Europas største vindkraftprosjekter i sin midte er Fosen et yndet sted å produsere hydrogen på, forklarer Øia.

Startgropa

For selv om vindkraft ikke kan lagres i store reservoarer slik som vannkraft, kan vindkrafta brukes til å produsere hydrogen – en energibærer som lar oss bruke strømmen når vi trenger den. På grunn av tunge og plasskrevende batterier er imidlertid ikke teknologien blitt utnyttet i stort omfang enda.  

– Vi er helt i startgropa når det gjelder kommersiell hydrogen. Men Fosen har en enorm mulighet til å bli en 100 prosent grønn produsent av energi, sier han.

Strømmen som skal benyttes i produksjonsanlegget på Valsneset skal komme nettopp fra vindmøllene som er plassert ved industriområdet. Vann er heller ingen mangelvare der ute i havgapet.

Skip og biler

– Det ferdige produktet kan brukes til drift av både skip, biler og aggregater.

Dersom initiativtakerne, som har engasjert SINTEF for å få spisskompetanse på feltet, lykkes med å få på plass potensielle kunder kan testanlegget stå ferdig i løpet av høsten 2018.

Og dersom pilotprosjektet blir en suksess, kan det bli aktuelt å bygge en langt større, kommersiell fabrikk. Den havner imidlertid ikke på Valsneset.

– Produksjonen fra testanlegget vil være langt ifra det volumet som markedet vil etterspørre i framtida. En storfabrikk må ligge i nærheten av et vindkraftanlegg, det vil si primært Roan eller Åfjord hvor utbygginga er størst. Da kan man kjøpe strømmen fra vindkrafta direkte fra produsent og dermed halvere prisen, sier Øia.

Grønt skifte

Han ser ikke bort i fra at Fosen kan bli en høyborg for hydrogen i framtida.

– Nei, hvorfor ikke? Vi kommer til å ha Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal være på hugget. Dette handler om å sette Fosen på fornybar-kartet og innta en posisjon i det grønne skiftet, sier han og peker på at de er avhengige av industriaktører som FosenKraft og TrønderEnergi for å få realisert potensialet i prosjektet.

%d bloggere liker dette: