Hagefugltellingen 2015

Fuglevennen.no
I år går Hagefugltellingen av stabelen lørdag 24. og søndag 25. januar. For at skoler, barnehager o.l. skal kunne bli med har vi også inkludert uken før og etter selve helgen (17. januar til 1. februar). Alle oppfordres til å delta på Hagefugltellingen. Noter fuglene du ser i hagen din, og legg inn det du har sett på internett etterpå. Bli med på å kartlegge vinterfuglene i Norge du også!

Hagefugltellingen arrangeres hvert år i slutten av januar, og er et samarbeid med andre nordiske landene. Danmark, Finland og Sverige har gjennomført opplegget i flere år enn i Norge, som var med for første gang i januar 2008. En av målsettingene med hagefugltellinga er å sette søkelyset på hvordan klimaendringene endrer artssammensetningen for overvintrende fugler i Norge og Norden, samt å synliggjøre foreningenes arbeid med fuglevern utad.

Hvordan deltar man?
Tell fuglene du ser ved foringsplassen eller i hagen din. Noter det høyeste antallet du ser av hver art samtidig.
For å legge inn observasjoner må man skaffe seg et passord. Passord får du ved å registrere deg på denne siden.
Når du logger deg inn oppretter du først et område. Det er den plassen du har observert fuglene. Husk også å merke av denne plassen på kartet som kommer opp.
Når du har registret området vil skjemaet for registrering av hagefuglene komme opp. Velg artene og fyll ut de feltene som er der.
Etter at du har valgt «registrer» vil du få spørsmål om du vil legge inn bilder.
Lykke til!

%d bloggere liker dette: