Høring Roan vindkraft

NVE har mottatt søknad fra Sarepta AS om Roan vindkraftverk.

Det planlegges 110 vindturbiner som hver vil kunne få en installert effekt på ca 3 MW. Det søkes om en ny 132 kV kraftledning til den omsøkte 420 kV transformatorstasjonen i Roan. Ledningen er 9,6 km lang. I tillegg søkes det om å bygge en ny 8,2 km lang 132 kV kraftledning internt i vindkraftverket.

Søknaden ble sendt på høring sammen med en rekke andre vindkraft- og kraftledningsprosjekter i området.
NVE ba i brev av 18.5.09 om tilleggsutredninger på temaene reindrift og ising. Tilleggsutredningene ble sendt på høring 20.8.09.

Høringsfrist er 10. oktober 2009

 

Link: Sakspapirer

Les vårt svar her »»»

%d bloggere liker dette: