Granli vil samle politiet

namdalsavisa.no

Leder for politiet i Region Nord, Stein Erik Granli, vil samle politifolk på tre hovedkontorer i Namdalen.

– Vi må gjøre endringer for å benytte ressursene best mulig. Målet er å sørge for trygghet og best mulig tjenestetilbud, sier Stein Erik Granli.

Regionen vil trolig få et overforbruk på cirka en million kroner i år. Neste år trengs det en økning på tre millioner for å fortsette drifta av politiet som tidligere.

I tillegg til funksjon som lensmann i Namsos og Fosnes, er Granli leder for driftsenhet Nord som består av kommunene i Namdalen pluss Bindal og Osen/Roan.

Han inviterer til dialog med ordførerne og over nyttår blir dette tema på møte i Region Namdal.

Ny organisering

Ordførerne har alt fått en forsmak på det som kan komme.

Granli ser for seg følgende organisering:Politiet i Indre Namdal: Tjenestested Grong der Snåsa og Grong er samlokalisert. Tilstedeværelse i Lierne med to tjenestemenn på grunn av geografi og samarbeid med svensk politi.

Politiet i Ytre Namdal: Samlokalisering av Nærøy/Vikna sammen med Bindal og Leka der det er «tilpasset tilstedeværelse».

Politiet i Midtre Namdal: Tjenestested Namsos der også tjenestemenn i Overhalla, Flatanger, Namdalseid og Bjørnør (Osen og Roan) er samlokalisert. «Tilpasset tilstedeværelse» i alle kommuner.

Endringene kan gjennomføres etter hvert som leiekontrakter utløper. Det skjer forløpende fram mot 2017.

– Bedre tjenestetilbud

Selv om tjenestefolket samles på tre steder, skal alle kommuner ha ansvarlig «lensmann» med klart oppfølgingsansvar overfor kommunene, foreslår Granli.

Framtidas «lensmenn» skal være gode generalister.

Målet er å frigjøre ressurser både til bedre forebygging og bedre tilstedeværelse hvor og når noe skjer.

– Målet er alltid å ha en god grunnberedskap med et forebyggende politi som har bil og utstyr klargjort for alle tenkelige oppdrag.

Utfordringene løses der de oppstår. Dette fører til bedre tjenestetilbud både i Indre, Ytre og Midtre Namdal, mener Granli.

Alternativet er reduksjon

Regionlensmannen sine tanker og meninger om framtidig organisering ble luftet i møte med namdalsordførerne fredag.

Granli peker på to sentrale spørsmål:

– Er vi villige til å endre lokal struktur fortløpende og lage en driftsenhet som er framtidsrettet og leverer lokal tilstedeværelse, beredskap og tilgjengelighet med nye arbeidsmetoder?

– Skal vi som alternativ redusere med fire-fem årsverk for å komme oss i balanse i 2014, og deretter redusere ytterligere de neste årene?

Ingen av ordførerne kunne være i tvil om hva Granli ville svare på spørsmålene.

Han vil endre struktur allerede i 2014–2015.

Han ba om ordførernes bistand for å få forståelse for endringene.

%d bloggere liker dette: