GODE TILBAKEMELDINGER PÅ KVALITET INNEN PLEIE OG OMSORG I ROAN

Roan.kommune.no
Ordfører og varaordfører var på besøk hos én av tjenestene, pleie- og omsorg, denne uka. Tjenesten har fått gode tilbakemeldinger på kvalitet, og vi kan med rette være stolt av arbeidet som utføres! Ansatte både ved ute- og innetjenesten fikk blomster og en stor takk for solid innsats over mange år.

Helse og sosiaslektoren omfatter tjenestene psykisk helse, rus, barnevern, sosialtjeneste, legetjeneste, fysioterapi, ergoterapi, helsesøstertjeneste, sykeheim og hjemmetjeneste, og det utføres tjenester av meget god kvalitet i hele sektoren.
I 2015 skal pleie- og omsorg gjennomføre to nye prosjekt. Det ene er «Å leve det gode liv i egen heim», det andre er et prosjekt der sporingsverktøy blir utprøvd, i samarbeid med Læringsnettverket i Velferdsteknologi. Det blir spennende å følge opp dette, og vi ønsker lykke til videre både med prosjektene og det daglige arbeidet neste år.

%d bloggere liker dette: